Разделы
Главная | Авто и мото | Ваши права | Водій проти магнатів

Водій проти магнатів

Размер шрифта: Decrease font Enlarge font

В 2010році скоів злочин гендиректор ПрАТ "Н-Сіверський сирзавод "Панфілов О.І.в недотриманні вимог Наказу 41головного архівного управління юстиціі при Кабінету Міністрів Украіни від 20липня1998року,що знищив(чи приховує) дорожні листи за якими я виконував маршрути по збиранню молочноі сировини з 5-ти районів(Н-Сіверський,Семенівський,Коропський,Сосницький Чернігівськоі обл.та Шостинський район Сумськоі обл.).Знищив дорожні листи Гендиректор Панфілов О.І. в 2010році по квартально за цей рік на мойо призвище.Незаконне накладання 26.10.2010року догани та 15.11.2010року сувороі догани ,що стало причиной незаконного звільнення .12.05.2011року Апеляційний суд поновив на роботі,визнав сувору догану від 15.11.2011року недійсною,27.05.2011року місцевий суд визнав догану від 26.10.2010року недійсною.Цей злочин не квапяться розкривати пркурор Н-Сіверського району Іван Клюй та слідчийсуддя Н-Сіверського районного суду А.Іващенко.Далі все написано ухвалою Чернігівського Апеляційного суду від28.12.2013року.Гадаю,що 2014рік -буде боротьба з корупцією. Ухвала іменем Украіни 28.12.2013року м.Чернігів встановила:Дубовець В.М.звернувся до Н-Сіверського районого суду Чернігівськоі обл.із скаргою на діі (бездіяльність)пркурора Н-Сіверського району та просить скасувати рішення останнього,притягнути до крімінальноі відповідальності гендиректора ПрАТ"Н-Сіверський сирзавод".Ухвалою слідчого судді Н-Сіверського районого суду Чернігівськоі обл.від19.12.2013року скаргу повернуто Дубовцю.В.М.разом з усіма доданими до неі матеріалами в обгрунтуванні принятого рішення слідчий суддя зазначив,що ч.2ст.304КПК Украіни передбачено повернення скарги,якщо іі подано після закінчення строку,передбачено ч.1ст.304 КПК Украіни,і особа,яка іі подала,непорушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи незнайде підстав для його поновлення.Як встановлено місцевим судом,скаржник отримав рішення прокурора 04.12.13року,а до суду зі скаргою звернувся 18.12.2013року пропустивши строк встановленний законом та питання про його поновлення не ставив.Вказана ухвала слідчого судді оскаржена в апеляціонному порядку.Автор апеляціі зазначає,про дотримання строків звернення до суду зі скаргою на рішення прокурора,а тому просять скасувати ухвалу слідчого судді та повернути справу на новий розгляд до суду першоі інстанціі в іншому складі.Обгрунтовуючи свою позицію апелянт зазначає про залишення поза увагою від тиску на конверті з зазначенням дати відправлення скарги через поштове відділення.Прокурор заперечувава проти задоволення апеляціі в зв'язку з безпідставність апеляціі,зазначаючи про законність прийнятого слідчим суддєю рішення.Заслухавши відповідача,участників процесу,перевіривши ухвалу в межах ст.404КПК Украіни,колегія суддів дійшла висновку,що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.Відповідно ч.1ст.304КПК Украіни,скарга на рішення слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження може бути подана протягом 10днів з моменту прийняття рішення.Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою,строк подання скарги починається з дня отримання особою іі копіі.Як вбачається з матеріалів судового провадження Дубовець.В.М. Оскаржує рішення прокурора від 03.12.2013року.При цьому ,відповідно до відтиску штемпеля на поштовому конверті(а.с.9)та згідно додатків апеляційноі скарги (фіксального чеку поштового відділення)звернувся зі скаргою до суду13.12.1013року.Таким чином,скарга подана в межах строку,передбаченого кримінальним процесуальним законом.За таких обставин висновок слідчого судді,щодо пропуску скаржником десятиденного строку оскарження рішення прокурора,передбаченого ч.1ст.304КПК Украіни негрунтується на фактичних обставинах.Всановлено,на думку колегіі суддів,свідчить,що слідчий суддя належним чином не перевірив обставини про наявність чи відсутність підстав,передбаченних ч.2ст.304КПК Украіни та прийшов до хибного рішення про необхідність повернення скарги Дубовець В.М.,чим порушив його права на доступ до правосуддя,гарантоване ст.7КПК Украіни.З цих підстав ухвала слідчого судді підлягає скасуванню.Враховуючи зазначене,а також те,що слідчим суддею провадження за скаргою Дубовець В.М. не відкривалось і скарга по суті не розглядалась,беручи до уваги,що вирішення питань,передбачених ст.ст.304-307КПК Украіни є компетенцією слідчого судді місцевого суду,до повноважень якого належить здійснення у порядку,передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав,свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,кслегія суддів вважає,що апеляційна скарга підлягає задоволенню,а ухвала слідчого судді від 19.12.2013року скасуванню з постановленням новой ухвали про направлення матеріалів скарги до суду першой інстанціі для розгляду по суті,для приняття законного та обгрунтованного рішення.На підставі викладенного,керуючись ст.ст.303-304,309,404,407,419,422КПК Украіни,колегія суддів,-ухвалила:апеляційну скаргк Дубовець.В.М.-зодовольнити.Ухвалу слідчого судді Н-Сіверського районого суду Чернігівськоі обл.від 19.12.2013року про повернення Дубовець.В.М.скарги-скасувати.Скаргу Дубовець В.М. Та матеріали по ній направити до Н-Сіверського районого суду Чернігівськой обл.для розгляду по суті слідчим суддею.Ухвала апеляційного суду є остаточною і подальшому оскарженню не підлягає.З орегіналом згідно.


Автор материала: Василий Дубовец
Теги
Теги для этой статьи отсутствуют
Оцените статью
5.00