Разделы
Главная | Бизнес | Предпринимательство | ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє:

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє:

Размер шрифта: Decrease font Enlarge font

Надходження від сплати єдиного внеску склали понад 964,1 млн.гривень

Платниками, які знаходяться на обліку у ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська за одиннадцять місяців поточного року сплачено понад 964,1 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Від юридичних осіб надійшло 953,5 млн. грн. або 98,9 відс. надходжень. Фізичні особи - підприємці сплатили 10,6 млн. гривень.

Нагадаємо, що З 1 грудня 2016 року встановлено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 грн., розмір мінімального страхового внеску буде становити 352 гривні. Тож, звертаємо увагу на правильність проведення розрахунків по сплаті єдиного внеску.

Також слід мати на увазі, що на рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати єдиний внесок за себе фізичні особи - підприємці платники єдиного податку.

Антикорупційний сервіс «Пульс» - гаряча телефонна лінія

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє, що громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити про можливі корупційні та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів, переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, утворення черг на митних постах, в пунктах пропуску та у Центрах обслуговування платників, виникнення ситуацій, які можуть бути вирішені оперативно (перевищення терміну надання адміністративної послуги, відмова в записі на особистий прийом, відмова в прийнятті вхідної кореспонденції) (далі – Інформація) на антикорупційниц сервіс «Пульс».

Телефон горячої лінії   (044) - 284-00-07 . Інформація приймається цілодобово.

При прийнятті Інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по батькові (найменування підприємства, установи, організації, суб’єкта господарювання), контактний телефон, місце проживання/реєстрації, а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника органу ДФС, з яким пов’язана подія, дата, місце і суть події, конкретні обставини, зауваження, прохання чи вимоги. Якщо заявник не бажає називати своє прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/реєстрації, Інформація реєструється як анонімна. У разі звернення представника заявника обов’язково надаються відомості стосовно його повноважень здійснювати представництво законних інтересів та ведення справ заявника, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Якщо представник заявника не надає такі дані, Інформація на антикорупційний сервіс «Пульс» не приймається.

Про результати розгляду Інформації клієнти повідомляються в режимі Call-back (працівник сервісу повідомляє про результати розгляду) невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання може бути подовжено.

Результати розгляду анонімної Інформації не повідомляються.

З 1 січня вводиться нова форма декларації про майновий стан і доходи

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року.

Звертаємо увагу, що нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року. 

 

Іноземці, зареєстровані підприємцями, можуть застосовувати спрощену систему оподаткування

 

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє,що іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами.

Відповідно до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) резидент - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.
У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
Отже, фізичні особи - іноземці або особи без громадянства, які зареєстровані суб’єктами господарської діяльності, можуть обрати спрощену систему оподаткування, якщо вони відповідають сукупності критеріїв, що передбачені главою 1 розділу XIV ПКУ.
Більш детально з таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 107.03).

 

 

Релігійним організаціям продовжено термін щодо приведення у відповідність установчих документів!

 

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє, що 20 листопада 2016  року набрав чинності Закон України від 06 жовтня 2016 року № 1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій».

Зазначеним Законом, зокрема встановлено, що доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

 Крім того, визначено, що тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

 

 

Терміни подання декларації з податку на прибуток при переході підприємства на спрощену систему оподаткування з ІV кварталу 2016 року

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє, що згідно з п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Для платників податку, у яких річних дохід від будь-якої діяльності (за врахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн., п. 137.5 ст. 137 зазначеного Кодексу встановлено річний податковий (звітний) період.

Таким чином, якщо платник податку, для якого встановлено річний звітний період, з IV кварталу 2016 р. Переходить на спрощену систему оподаткування, то він зобовʼязаний подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2016 р. Протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового періоду, в якій врахувати фінансовий результат до оподаткування девʼяти місяців 2016 р.

Крім того, враховуючи особливості визначення обʼєкта оподаткування податком на прибуток, такий субʼєкт господарювання разом з декларацією з податку на прибуток повинен подати фінансову звітність за девʼять місяців та за 2016 р. Сплату авансових внесків з податку на прибуток для такого платника не передбачено.

 

Для отримання податкової знижки необхідно правильно зазначити інформацію в довідці про доходи

 

ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська повідомляє,що відповідно до пп. «в» п.176.1 ст.176 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи за встановленою формою.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

При цьому, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (пп. «в» п.176.2 ст.176 ПКУ).

Враховуючи те, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, то довідка надається у довільній формі, в якій, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), зазначається обов’язково наступна інформація:

- сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);

- розмір та сума податкової соціальної пільги;

- сума нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску;

 

- сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.


Автор материала: Ирина Д
Теги
Теги для этой статьи отсутствуют
Оцените статью
0