Разделы
Главная | Бизнес | Предпринимательство | Правобережне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:

Правобережне управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує:

Размер шрифта: Decrease font Enlarge font

Акцизний податок: декларування податкових зобов’язань у 2019 році

ДФС України з метою належного декларування податкових зобов’язань з акцизного податку та у зв’язку з прийняттям Законів України від 08 листопада    2018 року № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» і від                             23 листопада 2018 року № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі –                             Закон № 2628) листом від 20.02.2019 № 5580/7/99-99-15-03-03-17 (далі –                       Лист № 5580) повідомила про:

декларування суб’єктами господарювання операцій з бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів;

декларування податкових зобов’язань з пального за повною ставкою акцизного податку;

декларування податкових зобов’язань при нецільовому використанні пального;

► оподаткування суб’єктами господарювання операцій з транспортними засобами.

Крім того, у Листі № 5580 звернули увагу на те, що змінами, внесеними Законом № 2628 до п.п. 215.3.1 п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України                 (далі – ПКУ), для цілей оподаткування змінено групування вин та інших зброджених напоїв і для кожної групи встановлені ставки акцизного податку.

Відповідно до п. 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»                      Закону № 2628 зазначені зміни до ПКУ набирають чинності з 01 березня 2019 року.

При цьому порядок нарахування акцизного податку з алкогольних напоїв не змінено.

З Листом № 5580, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України, можливо ознайомитись за посиланням http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73182.html

 

Набрали чинності Зміни, внесені до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постановою  Кабінету Міністрів України від 12.02.2019  № 37 (далі –                     Постанова № 37) внесено Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (із змінами) (далі – Положення № 148), а саме:

п.п. 2 п. 3 розділу I Положення № 148 викладено в такій редакції:

«2) відокремлені підрозділи філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції;».

►У розділі II Положення № 148:

1) п. 8 доповнено двома новими підпунктами такого змісту:

«4) виплат, пов’язаних з оплатою праці;

5) використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання частини третьої ст. 24 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».

2) У новій редакції викладено п. 11:

«Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО у разі її використання).

Оприбуткуванням готівки в касах суб'єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Оприбуткування та облік фізичними особами-підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом України».

Крім того, врегульовано питання щодо оприбуткування готівки та внесення її до банку, а саме підпункти 1та 3 п. 29 розділу III Положення № 148 викладено у такій редакції:

«1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);»;

3) третій примірник «Копія супровідної відомості до сумки з готівкою», засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;».

► У розділі IV Положення № 148:

1) у п. 39 речення перше абзацу п’ятого викладено у такій редакції: «Аркуші касової книги нумеруються та прошнуровуються, опечатуються відбитком печатки, за наявності її в установі/на підприємстві.»;

2) після п. 45 розділ доповнено новим пунктом 45¹такого змісту:

«45¹. Керівник установи/підприємства визначає відповідним внутрішнім розпорядчим актом перелік посад та кількість посадових осіб, уповноважених підписувати касові документи, зазначені у розділах III та IV цього Положення, задля забезпечення оптимального процесу документообігу та контролю.

Теги
Теги для этой статьи отсутствуют
Оцените статью
0